KS TALENT | Regulamin
15829
page-template-default,page,page-id-15829,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Regulamin

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO TALENT 2012 BOLESŁAWIEC

 1. KS Talent prowadzi treningi piłkarskie dla dzieci od 4 roku życia
 2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym przez trenera.
 3. W okresie zimowym zajęcia dla chłopców trenujących w grupach do lat 6 odbywają się 2 razy w tygodniu  do 60 minut.
 4. W okresie wiosennym, letnim i jesiennym zajęcia dla chłopców trenujących w grupach do lat 6 odbywają się  minimum 2 razy w tygodniu po minimum 60 minut.
 5. W okresie zimowym zajęcia dla chłopców trenujących w grupach od 7 lat  odbywają się minimum 2 razy w tygodniu  po 90 minut.
 6. W okresie wiosennym, letnim i jesiennym zajęcia dla chłopców trenujących w grupach od 7 lat  odbywają się 3  razy w tygodniu po 90 minut.
 7. W przypadku meczów, turniejów, rozgrywek- mogą być one traktowane jako jednostka treningowa.
 8. W razie wypadków losowych KS Talent zastrzega sobie możliwość przełożenia zajęć na inny termin lub odwołania zajęć o czym opiekun zostanie poinformowany.(zajęcia będą odrobione w innym terminie)
 9. Opiekun zobowiązuje się do rzetelnego, zgodnego z prawdą wypełnienia deklaracji członkowskiej.
 10. Zawodnik KS Talent 2012 Bolesławiec zobowiązuje się:

– godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu jak i w życiu codziennym

– na treningi przychodzić najmniej 10 minut przed ich rozpoczęciem

– trenować w stroju sportowym

– wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia

– dbać o powierzony sprzęt i mienie KS Talent 2012 Bolesławiec

– być sumiennym i zdyscyplinowanym

– w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach

– wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi

– w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu

 1. Opłaty :

a) miesięczna składka członkowska wynosi 70zł  – płatna do 15-go dnia każdego miesiąca.

b) dla dwóch i więcej dzieci (rodzeństwo) -100 zł/miesięcznie.

c) w uzasadnionych przypadkach składka członkowska może być w danym miesiącu obniżona.

d) składkę członkowską należy wpłacić do 15-go każdego miesiąca na konto bankowe BGŻ: KS Talent 2012 Bolesławiec o numerze 49  2030  0045 1110  0000  0221 6740 tytułem : składka członkowska za miesiąc oraz imię i nazwisko uczestnika.

e) szkółka piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.

f) w przypadku udziału w trzech lub mniejszej liczbie zajęć, miesięczna składka członkowska wynosi 50 zł.

g) w ramach składki członkowskiej zawodnicy  bezzwrotnie otrzymują  koszulkę sportową z emblematami KS Talent, oraz inne gadżety związane z piłką nożna i Klubem Sportowym Talent 2012 Bolesławiec.

 1. O chorobach lub planowanych nieobecnościach zawodnika należy powiadomić trenera.
 2. Prowadzący zajęcia – organizator nie ponosi winy za: urazy fizyczne korzystających z zajęć, uszkodzenia odzieży w trakcie zajęć oraz ewentualnej kradzieży przedmiotów pozostawionych w szatni.
 3. Podczas zajęć prosimy opiekunów – rodziców o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na płytę boiska, salę gimnastyczną.
 4. Szkółka Piłkarska zobowiązuje się powiadomić opiekuna o wszelkich zmianach regulaminu.
 5. Złamanie regulaminu może być podstawą do wydalenia ze szkółki piłkarskiej
 6. W sytuacji, kiedy zawodnik rezygnuje z członkostwa , należy powiadomić o tym trenera ze względu na naliczanie opłat członkowskich na kolejne miesiące.
 7. Wszelkiego rodzaju propozycje, skargi i uwagi prosimy kierować do prezesa Klubu Sportowego Talent 2012 Bolesławiec – Krystiana Miżdala oraz trenerów odpowiednich grup.
 8. Wszelkie informacje zawsze dostępne są na stronie internetowejwww.kstalent.pl
 1. Każdy zawodnik powyżej 6 roku życia, obowiązkowo przynosi ochraniacze na treningi, mecze oraz jakiekolwiek rozgrywki. W przypadku ich braku, trener ma prawo nie dopuścić zawodnika do zajęć.

    17.Bycie członkiem KS Talent 2012 Bolesławiec, nie jest jednoznaczne z nominacją do gry w turniejach. Członkostwo dotyczy treningów, natomiast, gdy trenerzy uznają, że zawodnik jest przygotowany do rywalizacji międzyklubowej, powołują go.

 1. Członkami stowarzyszenia mogącymi reprezentować KS Talent 2012 Bolesławiec w rozgrywkach turniejowych OZPN, DZPN, turniejach okolicznościowych, meczach ligowych, meczach sparingowych  oraz innych są osoby trenujące tylko i wyłącznie pod opieką trenerów KS Talent 2012 Bolesławiec.

    19.Wpisowe. Jednorazowe wpisowe wynosi 100 zł od osoby płatne łącznie z pierwszą składką zawodniczą. W ramach wpisowego w ciągu 30 dni zawodnik otrzymuje kompletny sprzęt meczowo/treningowy (koszulka, spodenki, getry).